Datasäkerhet

SWIBREG nås via landstingets intranät. Den enskilda klinikens data kan endast ses av den egna kliniken. Genom att använda landstingets intranät säkerställs sekretessen.