• Antal registrerade patienter:
  • 46634 st
  • (2019-04-24)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Möjliggöra deltagande i det nationella registret med påminnelse om när det är dags för uppföljning.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Aktuellt

Problem åtgärdade

Nu är problemen åtgärdade och det fungerar att besvara formulär både via IBD Home och 1177 igen.

Problem 1177 och IBD Home

Vi har just nu tekniska problem med både 1177 och IBD Home. Det går inte att besvara formulären via 1177, däremot kan patienterna besvara formulären via IBD-Home men svaren når för närvarande inte Swibreg.... Läs mer