Kvalitetsindikatorer

Målsättningen med indikatorer är att de ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indikatorer som presenteras är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksamheterna. De indikatorer SWIBREG valt vill belysa IBD-vården från både patientens och vårdgivarens perspektiv, innefatta objektiva sjudomsmarkörer samt att de har hög förväntad täckningsgrad.

 

Valda indikatorer

Funktionsnedsättning; för att återspegla patientens upplevelse har vi valt frågan från Short Health Scale ”Påverkar din tarmsjukdom din förmåga att klara av allt det du måste eller vill i livet?” med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste året samt det senaste värdet sista året.

Tillgänglighet; utifrån patientens uppfattning har vi från PREM formuläret valt frågan ”Hur upplever du möjligheten att få kontakt med vården när du behöver det?” med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste året samt det senaste värdet sista året.

Sjukdomsaktivitet; vårdgivarens skattning av den totala sjukdomsaktiviteten, Physician Global Assessment (PGA) med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste året samt det senaste värdet sista året.

F-kalprotektin; objektiv sjukdomsmarkör. Redovisas med hur stor andel av populationen har tagit ett kalprotektinprov senaste året samt andel där senaste värdet är under 250 ug/g av alla patienter som man kontrollerat kalprotektin på under senaste året.

Anemi; objektiv sjudomsmarkör. Redovisas med andel av populationen som har lämnat ett Hb senaste året samt andel med anemi vid något tillfälle av de som har lämnat ett Hb senaste året.