Vad är på gång?

För att underlätta patientinmatningen jobbar nu styrgruppen på en elektronisk lösning. Patienten ska själv kunna föra in sin egen bedömning av aktuella symtom, vardaglig funktion och livskvalitet i registret sin data via 1177 (hemifrån) eller via en läsplatta/dator (på kliniken).

Styrgruppen jobbar nu också aktivt med att bygga in vårdprogram i SWIBREG. De vårdprogram som är aktuella är: koloncancerscreening, uppföljning av immunmodulerande läkemedel och Kirurgisk behandling.

Telia har tillsammans med två företag, Abbvie och Buhlmann utvecklat ett system för digital hemmonitorering vid IBD. Systemet kallas IBD Home och finns tillgängligt sedan början på 2017. Det består av två stycken appar, IBDoc och TeliaHome care, samt en provtagningsutrustning för avföringen. Patienten analyserar fekalt calprotectin i avföringen samt registrerar symtom och livskvalitet i ett frågeformulär och sänder därefter in data direkt in i SWIBREG. Under 2017 kommer IBD Home att erbjudas i olika landsting.