Vad är på gång?

Patienterna ska inom kort själva kunna föra in sin egen bedömning av aktuella symtom, vardaglig funktion och livskvalitet i registret via 1177  (hemifrån) eller via en läsplatta/dator (på kliniken). På så sätt kommer data att direkt hamna i SWIBREG istället för att patienterna först ska lämna uppgifterna på ett pappersformulär som därefter ska läggas in i registret av sjukvårdspersonalen.

Telia har tillsammans med två företag, Abbvie och Buhlmann utvecklat ett system för digital hemmonitorering vid IBD. Systemet kallas IBD Home och finns tillgängligt sedan början på 2017. Det består av två stycken appar, IBDoc och TeliaHome care, samt en provtagningsutrustning för avföringen. Patienten analyserar fekalt calprotectin i avföringen samt registrerar symtom och livskvalitet i ett frågeformulär och sänder därefter in data direkt in i SWIBREG. Under 2017 kommer IBD Home att erbjudas i olika landsting.