• Antal registrerade patienter:
  • 64172 st
  • (2024-06-25)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Aktuellt

Att leva ett bra liv med inflammatorisk tarmsjukdom

Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium på tema IBD! Online 11 oktober 2023 kl. 18.00-19.30 Mötet riktar sig till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal med intresse för inflammatorisk tarmsjukdom. Föreläsare: Marie Andersson, Anne Carlsson, Susanna Jäghult,... Läs mer

Leva med IBD

Den 25/10 2022 arrangerar SWIBREG ett webinarium som vänder sig till patienter med IBD samt deras närstående, följ länken nedan för att få mer information Klicka här för att läsa mer (pdf)