Föreläsningskväll för Patienter och anhöriga

Onsdagen den 2 februari 2022 kl 18.00 hålls en föreläsningskväll för patienter och anhöriga via zoom. Gratis ingen anmälan behövs, för mer detaljerat program och länk maila swibreg@regionostergotland.se


Byte CPUA

Varje nationellt kvalitetsregister har en myndighet, så kallat centralt personuppgiftsansvarig myndighet, CPUA, som är ansvarig för att personuppgifterna hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Endast hälso- och sjukvårdsmyndigheter får vara centralt personuppgiftsansvariga. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att färre regioner ska ha detta ansvar. Till följd av denna inriktning byter därför SWIBREG centralt personuppgiftsansvarig myndighet… Läs mer


Årsrapport 2019

Nu finns SWIBREGS årsrapport 2019 under fliken Hur sköts Swibreg, Årsrapporter.


Problem åtgärdade

Nu är problemen åtgärdade och det fungerar att besvara formulär både via IBD Home och 1177 igen.


Problem 1177 och IBD Home

Vi har just nu tekniska problem med både 1177 och IBD Home. Det går för tillfället inte att besvara formulär via 1177, däremot kan du som är ansluten till  IBD-Home besvara formulär men svaren når för närvarande inte Swibreg. Vi arbetar intensivt med att lösa detta och meddelar så fort problemet är åtgärdat.