Att leva ett bra liv med inflammatorisk tarmsjukdom

Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium på tema IBD! Online 11 oktober 2023 kl. 18.00-19.30 Mötet riktar sig till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal med intresse för inflammatorisk tarmsjukdom. Föreläsare: Marie Andersson, Anne Carlsson, Susanna Jäghult, Marie Lindh & Hans Strid. Läs mer här (pdf)


Leva med IBD

Den 25/10 2022 arrangerar SWIBREG ett webinarium som vänder sig till patienter med IBD samt deras närstående, följ länken nedan för att få mer information Klicka här för att läsa mer (pdf)


Föreläsningskväll för Patienter och anhöriga

Onsdagen den 2 februari 2022 kl 18.00 hålls en föreläsningskväll för patienter och anhöriga via zoom. Gratis ingen anmälan behövs, för mer detaljerat program och länk maila swibreg@regionostergotland.se


Byte CPUA

Varje nationellt kvalitetsregister har en myndighet, så kallat centralt personuppgiftsansvarig myndighet, CPUA, som är ansvarig för att personuppgifterna hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Endast hälso- och sjukvårdsmyndigheter får vara centralt personuppgiftsansvariga. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att färre regioner ska ha detta ansvar. Till följd av denna inriktning byter därför SWIBREG centralt personuppgiftsansvarig myndighet… Läs mer


Årsrapport 2019

Nu finns SWIBREGS årsrapport 2019 under fliken Hur sköts Swibreg, Årsrapporter.