Årsrapporter

SWIBREG årsrapport 2022. Publicerad hösten 2023

SWIBREG årsrapport 2021. Publicerad hösten 2022

SWIBREG årsrapport 2020. Publicerad hösten 2021

SWIBREG årsrapport 2019. Publicerad hösten 2020

SWIBREG Årsrapport 2018. Publicerad hösten 2019

SWIBREG Årsrapport 2017 Publicerad hösten 2018

SWIBREG Årsrapport 2016 Publicerad hösten 2017

SWIBREG Årsrapport 2015  Publicerad hösten 2016

Information till allmänheten om årsrapporten

SWIBREG Årsrapport 2013

SWIBREG Årsrapport 2014