Byte CPUA

Varje nationellt kvalitetsregister har en myndighet, så kallat centralt personuppgiftsansvarig myndighet, CPUA, som är ansvarig för att personuppgifterna hanteras enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Endast hälso- och sjukvårdsmyndigheter får vara centralt personuppgiftsansvariga. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att färre regioner ska ha detta ansvar. Till följd av denna inriktning byter därför SWIBREG centralt personuppgiftsansvarig myndighet per den 1 januari 2021 från Region Östergötland till Region Jönköpings län. Mer information om hur Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter samt kontaktuppgifter hittar du här: https://rjl.se/om-oss/kontakta-oss/personuppgifter-och-dataskyddsombud/