Ekonomisk tilldelning

SWIBREG har av SKL:s kvalitetsregistersatsning tilldelats 1 500 000kr för år 2016.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! önskar SWIBREG