Uppdaterad information om personuppgiftsbehandling

Nu finns uppdaterad information om personuppgiftsbehandling under fliken dataskydd