Aktuell forskning

Flera forskningsprojekt med koppling till SWIREG pågår. Vid forskning förs data avidentifierad över från registret till valfritt statistikprogram. Forskning på den egna kliniken kräver ingen ansökan. Om man önskar göra nationell forskning krävs dock en ansökan som skickas till styrgruppen (ansökan finns under dokument).

CRUISE STUDIEN

Colectomy and Reconstruction in Ulcerative colitis In Sweden and England Study

Studie av patienter med Ulcerös kolit som opererat bort tjocktarmen med fokus på patienter som genomgått rekonstruktiv kirurgi (ileorektalanastomos eller bäckenreservoar)

Syftet med studien är att undersöka om patienter med Ulcerös kolit som har fått tjocktarmen bortopererad vill bli av med sin stomi, vilken rekonstruktiv metod de föredrar och hur de mår efter operationen.

Alla patienter med Ulcerös kolit som är över 18 år, har opererat bort tjocktarmen, fått en ändileostomi och som lämnat informerat samtycke kommer att ingå i CRUISE studien. Studiedeltagare kommer att få standardiserad information om de olika alternativen och därefter välja mellan ileorektalanastomos, bäckenreservoar och stomi. Studien kommer att äga rum på tre sjukhus i Sverige och två sjukhus i Storbritannien.

Alla patienter som opererat bort sin tjocktarm kommer att följas i fem år efter operation.

Kontaktpersoner:
Pär Myrelid Överläkare Universitetssjukhuset Linköping: par.myrelid@liu.se

Caroline Nordenvall Docent, specialistläkare Karolinska sjukhuset: caroline.nordenvall@ki.se

Maria Hermanson, Specialistläkare, Östra Sjukhuset: mattias.block@vgregion.se

Anton Risto Doktorand, ST-läkare Universitetssjukhuset Linköping: anton.risto@regionostergotland.se


ODEN STUDIEN

En studie av patienter med ulcerös kolit som behandlas med JAK 1/3 hämmare Xeljanz® (tofacitinib).
Syftet med studien är att utvärdera effekten av behandling med Xeljanz® med sjukdomaktivitets parametrar som rutinmässigt används i SWIBREG. Även trötthet, orsaker till avslutad behandling samt kolektomifrekvensen kommer att registreras.
Patienter med en bekräftad diagnos av ulcerös kolit, ≥ 18 år, med säkerställd aktiv sjukdom (kalprotektin eller endoskopi) som initierar Xeljanz® enligt den svenska produktresumén (SmPC, Fass) är aktuella för studien.
Patienterna följs under 24 månader med besök vid behandlingsstart, vecka 8, 16, 52 och 104.

Studien kommer ha betydelse för att kunna utvärdera Xeljanz® effektivitet inom klinisk praxis. Vidare kommer studien att ge information om hur och när preparatet används i Sverige.

Kontaktpersoner:
Olof Grip, överläkare, Skånes universitetssjukhus: olof.grip@med.lu.se

Lisa Nyberg, ST-läkare Skånes universitetssjukhus, lisa.nyberg@med.lu.se

Ida Gustavsson, Avdelningen för kliniska prövningar, Universitetssjukhuset i Örebro, ida.gustavsson@regionorebrolan.se