Framtidsvision och mål

Registret skall vara ett verktyg för alla som arbetar med IBD-patienter. SWIBREG ska bidra till att det blir en mer effektiv och jämlik vård för IBD-patienter i Sverige.