Hur sköts SWIBREG?

SWIBREG har en styrgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt med att förbättra samt förvalta registret.

Styrgruppen består av gastroenterologer, kolorektalkirurger, barngastroenterologer, sjuksköterskor, patient och anhörig. Med i gruppen finns också en expert på förbättringsarbete. Centralt Personuppgiftsansvarig (CPUA) är Region Jönköping och registret hör till Registercentrum Sydost (RCSO)

  Gastroenterologer

 • Pontus Karling
 • Hans Strid - utb.ansvarig
 • Olof Grip
 • Henrik Hjortswang
 • Michael Eberhardsson
 • Jonas Halfvarson
 • Martin Rejler
 • Jan Björk

  Barngastroenterologer

 • Jonas Ludvigsson
 • Ulrika Fagerberg
 • Ola Olén

  Kolorektalkirurger

 • Pär Myrelid - Ordförande
 • Jonas Bengtsson
 • Caroline Nordenvall

  Sjuksköterskor

 • Sanna Jäghult
 • Malin Olsson
 • Marie Andersson

  Patient och Anhörig

 • Karl Gustavsson
 • Anne Carlsson