Kvalitetsindikatorer SWIBREG

Syftet med indikatorer är att de ska synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet för god vård och omsorg. Indikatorer som presenteras är underlag som ska stödja huvudmän och utförare i deras arbete med att förbättra verksamheterna. De indikatorer vi valt vill belysa IBD-vården från både patientens och vårdgivarens perspektiv, innefatta objektiva sjudomsmarkörer samt att de har hög förväntad täckningsgrad. Till indikatorerna har vi satt upp mål.

Kvalitetsindikatorer

Funktionsnedsättning; för att återspegla patientens upplevelse har vi valt frågan från Short Health Scale ”Påverkar din tarmsjukdom din förmåga att klara av allt det du måste eller vill i livet?” med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste 18 månaderna samt det senaste värdet sista 18 månaderna.

Målet är att >50% skall ha registrerat en skattning och att >90% ligger i grupperna i måttlig grad, i låg grad eller inte alls.  Av de med immunmodulerande, biologisk eller kirurgisk behandling är målet att >75% skall ha registrerat en skattning och att >80% ligger i grupperna i måttlig grad, i låg grad eller inte alls.

Tillgänglighet; utifrån patientens uppfattning har vi från PREM formuläret valt frågan ”Hur upplever du möjligheten att få kontakt med vården när du behöver det?” med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste 18 månaderna samt det senaste värdet sista 18 månaderna.

Målet är att >50% har registrerat en skattning och att >90% tycker att tillgängligheten är ganska eller mycket bra oavsett behandling.

Sjukdomsaktivitet; vårdgivarens skattning av den totala sjukdomsaktiviteten, Physician Global Assessment (PGA) med graderat svarsalternativ. Redovisas med hur stor andel av populationen har registrerad data senaste 18 månaderna samt det senaste värdet sista 18 månaderna.

Målet är att >50 % skall ha ett registrerat värde och att >90% ligger i grupperna mild aktivitet eller remission. Av de med immunmodulerande, biologisk eller kirurgisk behandling är målet att >75% skall ha ett registrerat värde och att >80% ligger i grupperna mild aktivitet eller remission.

F-kalprotektin; objektiv sjukdomsmarkör. Redovisas med hur stor andel av populationen har tagit ett kalprotektinprov senaste 18 månaderna samt andel där senaste värdet är under 250 ug/ml av alla patienter som man kontrollerat kalprotektin på under senaste 18 månaderna.

Målet är att >50% skall ha ett registrerat värde och att >90% har ett senaste värde för kalprotektin på mindre än 250 µg/g. Av de med immunmodulerande, biologisk eller kirurgisk behandling är målet att >75% skall ha ett registrerat värde och att >80% har ett senaste värde för kalprotektin på mindre än 250 µg/g.

Anemi; objektiv sjudomsmarkör. Redovisas med andel av populationen som har lämnat ett Hb senaste 18 månaderna samt andel med anemi vid senaste tillfället av de som har lämnat ett Hb senaste 18 månaderna.

Målet är att >50% skall ha ett registrerat värde och att <5% har anemi vid senaste tillfället. Av de med immunmodulerande, biologisk eller kirurgisk behandling är målet att >75% skall ha ett registrerat värde och att <10% har anemi vid senaste tillfället.