• Antal registrerade patienter:
  • 63627 st
  • (2024-04-24)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Möjliggöra deltagande i det nationella registret med påminnelse om när det är dags för uppföljning.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.
Till SWIBREG registret
Filmen om SWIBREG

Aktuellt

Att leva ett bra liv med inflammatorisk tarmsjukdom

Välkommen till detta kostnadsfria webbinarium på tema IBD! Online 11 oktober 2023 kl. 18.00-19.30 Mötet riktar sig till patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal med intresse för inflammatorisk tarmsjukdom. Föreläsare: Marie Andersson, Anne Carlsson, Susanna Jäghult,... Läs mer

Utbildningsdag 2023

Den 29:e september 2023 är det dags för SWIBREGs utbildningsdag. Den sker på Ersta konferens & hotell. Läs mer och anmäl er här