• Antal registrerade patienter:
  • 58106 st
  • (2022-11-04)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Möjliggöra deltagande i det nationella registret med påminnelse om när det är dags för uppföljning.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.
Till SWIBREG registret
Filmen om SWIBREG

Aktuellt

Utbildningsdag 2022

Nu är det dags för Swibregs årliga utbildningsdag, den kommer att ske den 7 oktober 2022 på plats i Stockholm Klicka här för att komma till mer information och anmälan. (Öppnas i ny flik).

Utbildningsdag 2021

Även i år blir Swibregs nationella utbildningsdag i form av ett Webbinarie. Utbildningsdagen äger rum 2021-10-20, för mer information kontakta swibreg@regionostergotland.se