• Antal registrerade patienter:
  • 52764 st
  • (2020-12-01)

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.

SWIBREG skall också...

  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Möjliggöra deltagande i det nationella registret med påminnelse om när det är dags för uppföljning.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.
Till SWIBREG registret
Filmen om SWIBREG

Aktuellt

Videor från från Swibregs webbinarer

Nu finns videos från Swibregs webbinarer att se via länkarna nedan Videon från Swibregs webbinarie 3: Swibreg i forskningen Videon från Swibregs webbinarie 2: Klinisk användning av Swibreg finns att se här! Videon från Swibregs... Läs mer

Årsrapport 2019

Nu finns SWIBREGS årsrapport under fliken Om SWIBREG, Årsrapporter.