Covid-19

För att försöka utöka vår kunskap snabbt och förhoppningsvis då kunna underlätta för våra patienter har vi nu lagt in två nya variabler i SWIBREG ”Datum för lab-verifierat Coronavirus (Covid-19)” och ”Datum för kliniskt verifierad Coronavirus (Covid-19)” Det har även startats ett internationellt register via IOIBD men det finns ingen svenskt etikgodkännande i nuläget för… Läs mer


Utbildningsdag 2019

Swibregs nationella utbildningsdag kommer att äga rum i Stockholm den 4 oktober, för program och anmälan kontakta malin.olsson@regionostergotland.se


Problem åtgärdade

Nu är problemen åtgärdade och det fungerar att besvara formulär både via IBD Home och 1177 igen.


Problem 1177 och IBD Home

Vi har just nu tekniska problem med både 1177 och IBD Home. Det går inte att besvara formulären via 1177, däremot kan patienterna besvara formulären via IBD-Home men svaren når för närvarande inte Swibreg. Vi arbetar intensivt med att lösa detta och meddelar så fort problemet är åtgärdat.


Patientformulär via 1177

Nu kan patienterna besvara frågeformuläret via 1177. Information till patienten samt användarinstruktion finns under dokument.