Patientformulär via 1177

Nu kan patienterna besvara frågeformuläret via 1177. Information till patienten samt användarinstruktion finns under dokument.


Årsrapport 2017

Nu finns SWIBREGS årsrapport 2017 under fliken Om SWIBREG, Årsrapporter.


Patientformulär via 1177

Under slutet av vecka 33 beräknas det vara klart att patienter ska kunna besvara frågeformuläret via 1177.


Utbildningsdag 2018

SWIBREGS nationella utbildningsdag kommer att äga rum i Stockholm den 5 oktober, för program och anmälan kontakta malin.olsson@regionostergotland.se