Driftstopp 12 juni

SWIBREG kommer att uppdateras, detta medför ett driftstopp den 12 juni. Uppdateringen innebär att frågorna i patientformuläret ändras något och att PREM-frågor tillkommer. Nya patientformulär kommer att finnas under dokument i samband med att registret uppdateras.


Inloggningsproblem Firefox

Vi har blivit uppmärksammade på att det är problem för er som försöker logga in med Firefox webbläsare läs instruktionerna i denna pdf för att åtgärda problemet.


Driftstopp 27-30 mars

SWIBREG kommer att uppdateras, detta medför ett längre driftstopp i registret från 27 till 30 mars.Uppdateringen kommer bla att innebära ny layout, en särskild barnenkät och att man som administratör själv kan begära överflyttning av patient från annan klinik.


Ny E-postadress

Vid årsskiftet kommer E-postadressen att ändras till swibreg@regionostergotland.se