Covid-19

För att försöka utöka vår kunskap snabbt och förhoppningsvis då kunna underlätta för våra patienter har vi nu lagt in två nya variabler i SWIBREG ”Datum för lab-verifierat Coronavirus (Covid-19)” och ”Datum för kliniskt verifierad Coronavirus (Covid-19)”
Det har även startats ett internationellt register via IOIBD men det finns ingen svenskt etikgodkännande i nuläget för att mata in data där. Mer information finns dock på www.covidibd.org