Datasäkerhet

SWIBREG nås via landstingets intranät, Sjunet, https://realq.sjunet.org/IBD. Den enskilda klinikens data kan endast ses av den egna kliniken. Lokalt ansvarig/klinikansvarig erhåller användarnamn och lösenord från centralt registeransvariga, Malin Olsson eller Pär Myrelid (Swibreg@regionostergotland.se). Den lokalt ansvariga/klinikansvariga ordnar sedan i sin tur användarnamn och lösenord till användarna på den egna kliniken. För de kliniker som har e-tjänstekort kan man välja detta som inloggning istället för användarnamn och lösenord. Systematiserad logguppföljning sker i registret enligt patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrifter.