DIAGNOSDEFINITIONER SWIBREG

Crohns sjukdom (K50.0, K50.1, K50.8, K50.9) är en diagnos som baseras på en klinisk bedömning i kombination med endoskopi, histologi, radiologi och/eller biokemiska markörer.
The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: Definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s and Colitis (2010) 4, 7–27

 

Ulcerös kolit (K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8, K51.9) är ett kronisk inflammatoriskt tillstånd som skovvis orsakar en kontinuerlig inflammation i kolon (utan fynd av granulom i biopsier). Inflammationen sträcker sig från rektum och i varierande omfattning proximalt i kolon.
Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 1: Definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s and Colitis (2012) 6, 965–990

 

Obestämbar kolit (K52.3) Begreppet ”obestämbar kolit” på svenska motsvaras i internationell litteratur av följande överlappande begrepp:              a. IBD-oklassificerad (IBDU) är den term som är bäst lämpad för minoriteten av fall där en definitiv åtskillnad mellan UC, Crohns sjukdom eller annan orsak till kolit inte kan göras efter att klinisk bedömning, endoskopi, histopatologi av flera slemhinnebiopsier och lämplig radiologi har beaktats.        b. en diagnos reserverad för patologerna för att beskriva ett kolektomipreparat (alltså enbart efter kolektomi) som har överlappande karaktäristiska faktorer för både ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis Part 1: Definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s and Colitis (2012) 6, 965–990

 

Lymfocytär kolit (K52.8) är en diagnos baserad på kliniska symptom och histologi. Den typiska bilden är en ökad andel ytligt belägna intra-epiteliala lymfocyter (>20 IELs per 100 epitelceller) i kolon.
Microscopic colitis: Current status, present and future challenges Statements of the European Microscopic Colitis Group. Journal of Crohn’s and Colitis (2012) 9, 932–945

 

Kollagen kolit (K52.8) är en diagnos baserad på kliniska symptom och histologi. Den typiska bilden är ett brett sub-epitelialt fibröst band >10 μm tjockt beläget omedelbart under ytepitelet på kolon.
Microscopic colitis: Current status, present and future challenges Statements of the European Microscopic Colitis Group. Journal of Crohn’s and Colitis (2012) 9, 932–945