Framtidsvision

Under 2020 ska 80 % av alla patienter vara registrerade i SWIBREG, 100 % av alla med biologisk behandling.

Före 2021 ska alla som är opererade vara registrerade i SWIBREG

SWIBREG har även som mål att 2020 höja sin certifieringsnivå från 3 till 2

Registret skall vara ett verktyg för alla som arbetar med IBD-patienter. SWIBREG ska bidra till att det blir en mer effektiv och jämlik vård för IBD-patienter.