Hur sköts SWIBREG?

SWIBREG har en styrgrupp som träffas regelbundet och arbetar aktivt med att förbättra samt förvalta registret.

Styrgruppen består av gastroenterologer, kolorektalkirurger, barngastroenterologer, sjuksköterskor, patient och anhörig. Med i gruppen finns också en expert på förbättringsarbete.

Varje region har regionalt ansvariga. Dessa ansvarar för introduktion, fortbildning samt information till kliniker i regionen. De regionalt ansvariga har också till uppgift att vara tillgängliga för frågor från de lokalt ansvariga.

De lokalt ansvariga eller klinikansvariga har till uppgift att inom den egna kliniken lägga in nya användare i SWIBREG. De får en behörighet i systemet som gör att de kan både lägga in nya samt ta bort de som inte ska vara användare längre. De har också behörighet att i SWIBREG flytta de patienter som bytt klinik.

Centralt Personuppgiftsansvarig (CPUA) är Region Jönköping och registret hör till Registercentrum Sydost (RCSO)