Kostar det något att vara med i SWIBREG?

Målsättningen är att det ska vara gratis för enskilda kliniker att delta i SWIBREG. Med nuvarande stöd från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) täcks kostnader för hantering och drift av SWIREG. Dock finns ett styrgruppsbeslut på att vid behov ta ut en avgift om 30 – 50 000 kr per klinik och år per deltagande klinik.