Kostar det något att vara med i SWIBREG?

Målsättningen är att det ska vara gratis för enskilda kliniker att delta i SWIBREG. Med nuvarande stöd från SKL (Sveriges kommuner och landsting) täcks kostnader för hantering och drift av SWIREG. Dock finns ett styrgruppsbeslut på att vid behov ta ut en avgift om 10 – 20 000 kr per klinik och år per deltagande klinik.