Regionala kontaktpersoner

Södra: Skåne, Blekinge, Kronoberg
Olof Grip SUS, Malmö

Sydöstra: Kalmar, Jönköping, Östergötland
Pär Myrelid Linköpings Universitetssjukhus
Henrik Hjortswang Linköpings Universitetssjukhus
Malin Olsson Linköpings Universitetssjukhus

Västra: VG-regionen, Halland
Hans Strid  Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Jonas Bengtsson Östra sjukhuset

 

Uppsala/Örebro: Uppsala, Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Sörmland
Jonas Ludvigsson Universitetssjukhuset Örebro
Ulrika Lorentzon Fagerberg Västerås sjukhus

Stockholm: Stockholm, Gotland
Ola Olèn Sachsska Barnsjukhuset
Susanna Jäghult Stockholm Gastrocenter
Jan Björk Karolinska Universitetssjukhuset
Caroline Nordenvall Karolinska Universitetssjukhuset

Norra: Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten
Pontus Karling Norrlands Universitetssjukhus,Umeå