Patientformulär via 1177

Nu kan patienterna besvara frågeformuläret via 1177. Information till patienten samt användarinstruktion finns under dokument.