Rekommendation PREM

Angående hur ofta PREM ska mätas så rekommenderar SWIBREGs styrgrupp att klinikerna mäter 1 gång/år. Detta kan ske förslagsvis i samband med en årskontroll alternativt att kliniken skickar ut PREM till hela sin population vid ett tillfälle. Att mäta PREM oftare, till exempel vid varje besök, kan ge bättre kvalitet på data men av respekt för patienternas tid är det bra att tänka över hur ofta enkäten ska fyllas i.