Tillgänglighetsredogörelse

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från swibreg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till swibreg@regionostergotland.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av swibreg.se.

Senaste bedömningen gjordes den 15 oktober 2020.