Vad är på gång?

För att underlätta patientinmatningen finns nu en elektronisk lösning. Patienten kan själv föra in sin egen bedömning av aktuella symtom, vardaglig funktion och livskvalitet i registret via 1177 (information om hur man som klinik startar upp 1177 för den enskilde patienten finns under fliken dokument).

Styrgruppen jobbar nu också aktivt med att bygga in vårdprogram i SWIBREG. De vårdprogram som är aktuella är: koloncancerscreening, uppföljning av immunmodulerande läkemedel och Kirurgisk behandling.

Telia har tillsammans med två företag, Abbvie och Buhlmann utvecklat ett system för digital hemmonitorering vid IBD. Systemet kallas IBD Home och finns tillgängligt sedan början på 2017. Det består av två stycken appar, IBDoc och TeliaHome care, samt en provtagningsutrustning för avföringen. Patienten analyserar fekalt calprotectin i avföringen samt registrerar symtom och livskvalitet i ett frågeformulär och sänder därefter in data direkt in i SWIBREG. Sedan 2017 erbjuds IBD Home i flertalet regioner.