Vad är på gång?

Patienterna kan nu föra in sin egen bedömning av aktuella symtom, vardaglig funktion och livskvalitet i registret via 1177. På så sätt kommer data direkt in i SWIBREG istället för att patienterna först ska lämna uppgifterna på ett pappersformulär som därefter ska läggas in i registret av sjukvårdspersonalen. Vill du som patient registrera din egen bedömning via 1177, prata med din vårdgivare.

Telia har tillsammans med två företag, Abbvie och Buhlmann utvecklat ett system för digital hemmonitorering vid IBD. Systemet kallas IBD Home och finns tillgängligt sedan början på 2017. Det består av två stycken appar, IBDoc och TeliaHome care, samt en provtagningsutrustning för avföringen. Patienten analyserar fekalt calprotectin i avföringen samt registrerar symtom och livskvalitet i ett frågeformulär och sänder därefter in data direkt in i SWIBREG. IBD Home erbjuds nu i olika regioner.